توهین حسن عباسی به کشته شدگان اعتراضات گرانی بنزین؟!


برخی افراد با برش فقط 19 ثانیه از سخنرانی حسن عباسی مدعی شدند که وی به کشته شدگان حوادث اخیر توهین کرده است. این ماجرا جایی جالب می شود که برخی اصلاح طلبان از جمله محمود صادقی به این سخنرانی واکنش نشان داده و خطاب به عباسی گفته: شرم بر شما...


+ 
62

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • شرم بر محمود صادقی و زنگنه و جهنگیری 77 نادان تأیید کننده اغتشاشات .
    محمود صادقی 4سال چه غلطی کردی با همفکرانت که دوبار برای مجلس اسم نوشتی ؟

  • پس چرا فیلم کاملش رو نگذاشتید