مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه به کجا رسید؟


ظاهراً مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و حالا ریش و قیچی در دستان نهاد مذکور است.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر