فایده زیبا سخن گفتن


بخشی از خطبه های نماز جمعه06 دی ماه شهرستان ساوه درباره فایده زیبا سخن گفتن
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
1

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر