استاد خاتمی نژاد_افول آمریکا


آمریکا رو به افول است، این را همه بدانند!
شاید خیلی از مدعیان روشنفکری باور نکنند اما آمریکا نفس های آخر خود را میکشد.
دکتر خاتمی نژاد، موسسه عصرظهور اراک


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر