حمایت مداح ایرانی «هادی خادم الحسینی» از شعارهای مردم عراق


الله الله الله اکبر آمریکا شیطان الاکبر


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر