انتقام سخت را به لُرها بسپارید


جوری انتقام بگیریم که به ... خوردن بیفتن!
پیشاپیش از لفظ به کار رفته در کلیپ پوزش میطلبیم


+ 
15

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • درست است ، لر و سرزمینهای لرنشین مورد بی مهری دولتها شده اند ، ولی تنها قوم صددرصد شیعه لر میباشد
    در طول تاریخ هم هیچگاه ادعای جدایی طلبی یا... ننموده است ، اما سهم لر بیچاره میشود بیکاری ،میشود خودسوزی، میشود اینکه از اول انقلاب تاکنون یک استاندار بومی نداشته ایم ، بازوند هم بزرگ شده نهاوند بود و اینقدر فجایع از خود بجای گذاشت ظرفچهارسال حضورش که هیچ ، تاجگردون 52مدیر برای ما تیپاکس میکند ،نمایندگان درلابی بازی و لرستان همچنان...

  • با این حرامزاده ها فقط و فقط باید همینگونه صحبت کرد ، هر چه مودب باشی گویا فکر میکنن مینرسی . این آقای ترامپ ابله و اکثرا سردمداران امریکا ظاهرا مامانشون با چند تا مرد رابطه داشته که این اعجوبه ها رو متولد کردن