فاطمه محبوبه پیامبر (ص)


بخشی از خطبه های نماز جمعه20 دی ماه شهرستان ساوه درباره فاطمه محبوبه پیامبر (ص)
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر