لطف خفیه در شهادت سردار سلیمانی


بخشی از خطبه های نماز جمعه20 دی ماه شهرستان ساوه درباره لطف خفیه در شهادت سردار سلیمانی
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر