استاد خاتمی نژاد- آنچه باید در مورد هدایت عام و خاص بدانیم.


عام یعنی همه ی گرهها ولی خاص یعنی مومنین... خداوند برای هدایت مومنین...
موسسه عصرظهور اراک
www.asre-zohur.ir


+ 
3

- 
0
ارسال در 1398/10/26 ساعت 12:53 2020-1-16 12:53:36

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ذهنیت دشمن دین و مذهب را نیک بشناسیم
  ---
  ذهنیت رایج چیره بر آموزش و تبلیغ دین و مذهب که بسیاری از اعتقادات از جمله در زمینه ی جهاد فی سبیل الله و ولایت مداری و مودت اهل بیت پیامبر را عوام پسندانه در تضاد با اصول زبان شناسی و سایر علوم زبان عربی و منطق عقلی با گرایش به من در آوردیها و منقولات جعلی فاقد هرگونه پایگاه مستحکم قرآنی و عقلی در تضاد با حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی تفسیر می کند و با این تفسیر عوام زده به آموزش و تبلیغ دین و مذهب می پردازد ؛ این ذهنیت وبال بر دین و مذهب است چون بی دغدغه و بی درک قرآنی و عقلی با نهایت سادگی منفی یا آگاهانه با عمد و لجاجت دین خدا و قرآن و مکتب قرآنی مذهب اهل بیت مطهر پیامبر را به بازیچه تبدیل می کند و نزد همه ی خرد گرایان حقیقت جوی دین دوست بدنام و منفور می سازد.
  چنین ذهنیتی یا بر فرض محال دین و مذهب را فاقد ملاک و معیارهای ارزیابی علمی قرآنی و عقلی و فاقد حجت بی خدشه ی اثبات عقلی شناخته است ؛ که محال است خداوند حکمت و خرد مطلق دین داری و مذهب داری مردم را چنین رها کند ، یا فرایند و ساخته و پرداخته ی برنامه ریزی شده ی آموزه ها و ترفندهای دشمنان قسم خورده ی دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر است که هر دو در دین زدایی از جوامع مسلمان و نشر بی دینی و لا مذهبی و انحراف و گمراهی و بی بند و باری در این جوامع بویژه در جوامع تشیع گرا پلید ترین نقش را ایفا کرده و ادامه می دهند.
  اگر دانشمندان دین دوست مسلمان بویژه دانشمندان شیعه ی منتسب به مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر صادقانه می خواهند خود و سایر هم کیشان خویش خدا پسندانه دین داری و مذهب داری کنند باید برای انتخاب راه راستین خدا پسندانه ی دین داری و مذهب داری مو شکافانه به تجزیه و تحلیل این ذهنیت و آثار مخرب آن بر دین داری و مذهب داری خود و مردم بپردازند و با نتیجه گیری علمی بی خدشه از این تحلیل علمی دین دارای و مذهب داری خود را محض رضای خدا اصلاح نمایند.
  دین قرآنی خداوند و مذهب اصیل اهل بیت پیامبر اسلام که در حقیقت از اصول قرآنی و عقلی این دین باید سر چشمه گرفته باشد رحمت الهی برای بشریت اند و این رحمت الهی هرگز با ذهنیت منحرف مذکور ، که ساخته و پرداخته ی جاهلان یا دشمنان قسم خورده ی اسلام و دشمنان تشیع اصیل است ، نمی تواند همگنی و هماهنگی و انسجام و هم سنخی داشته باشد.
  دین قرآنی خداوند و مذهب اصیل اهل بیت پیامبر اسلام از آموزه های متضاد با شناختهای محکم و مفصل قرآن که هیچ بازده مثبت سازنده برای پیشرفت جوامع بشری ندارند هرگز حمایت نمی کنند و از این آموزه های گمراه کننده زیان بار دین زدای ضد مذهب بیزارند.
  این همان ذهنیت است که با نادیده گرفتن آموزه های خرد گرای قرآن و روی آوری جاهلانه یا عمدی خصمانه به سوی منقولات جعلی متضاد با محکمات مفصل قرآن و عقل و سوء استفاده ی خرد گریز از مجملات چند پهلوی قرآن بدون عرضه ی این مجملات به محکمات مفصل ذی ربط قرآن ؛ به آتش زدن کتابهای علوم مادی و ضدیت با این علوم بنام حمایت از دین و مذهب مزورانه اقدام می کنند و بر فراخوانهای قرآن به تعقل و تدبر و تفکر در مادیات جاهلانه یا عامدانه سر پوش می گذارند.