شیوع کرونا ویروس در چین


کرونا نام ویروسی است که در کشور چین شیوع پیدا کرده و در حال گسترش در سطح جهان است.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر