فتنه تردید در انتخابات


بخشی از خطبه های نماز جمعه11 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره فتنه تردید در انتخابات
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر