حوزه علیمه نیاز به کتک کاری دارند..


کی باید نحوه اعتراضات مدنی رو طراحی کنه!؟
حوزه باید کتک بخورد ... !

#عباس_عبدالهی


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)