رائفی پور | نتیجه حضور آمریکا در منطقه


آمریکا قبل از حمله به عراق، کلی آماده سازی ذهنی کردند مردمشون رو


+ 
21

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)