میتینگ ‏انتخاباتی یا کنسرت


وقتی یک نامزد انتخابات مجلس، تبلیغات را با جشن اشتباه می گیرد


+ 
14

- 
6

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)