جواب قاطع کدخدایی به خبرنگار فرانسوی


سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش این خبرگزاری که "اگر مشارکت مردم ایران در انتخابات اسفند زیر ۵۰ درصد باشد چه می شود؟" پاسخ داد: تازه، می شود مثل انتخابات فرانسه


+ 
22

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)