نظر امام خامنه ای درباره قالیباف


رضایت امام خامنه ای درمورد مسئولیت هایی که قالیباف در انها موفق بوده است


+ 
23

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)