فیلم کوتاه انتخاب


یک روایت شیرین از رقابت انتخاباتی سه دانش آموز در مدرسه با وعده های مختلف!


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • در دورانهای پیش از چهل سال چه شد و پس از آن چه باید کرد؟
  ---
  خداوند هرگز نگذرد از عوامل ناپاکی که با ترفند و تبانی با دشمنان نظام و با دروغ و دغل و خیانت به اصل عدالت محوری نظام اسلامی یا با جهل به اصول علم مدیریت کشور داری با کاشت بذر نا امیدی در دلها ، مردم را روز به روز از نظام دور کردند.
  ااگر اندک نیروی وفا دار به دین اصیل الهی ، کشور و داراییهای آن را با صداقت و امانت داری عالمانه و با توکل به خداوند توانا و اطاعت از رهنمودهای قرآنی ذات اقدس او و با تعهد به خرد گرایی مدیریت کشور را با ضابطه مندی و قانون مندی و با شفافیت به عهده بگیرد بی تردید کشور به سوی پیشرفت و شکوفایی و پویایی در همه ی زمینه های مثبت باز خواهد گشت و مردم طعم عدالت اسلام ناب محمدی را با استقامت روی سراط مستقیم خداوند خواهند چشید و دوران پس از چهل سال با یاری خداوند توانا بسیار بهتر از دوران پیشتر خواهد بود ؛ واگر چنین نشود تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 • چگونه باید افتخار نمایندگی را حفظ کرد؟
  ---
  باشد که این تعداد آرا در انتخابات پایان سال 1398 مجلس شورا برای همه ی دوره اولیهای دوره جدید این مجلس محض رضای خدا و با عهد و پیمان راستین با ذات اقدس او درس عبرت بزرگی برای مجلسی.ان باشد که می باید برای پذیرفته شدن نزد خداوند جهان ونزد مردم خدا پرست صبور ایران اسلامی. ضرورت و اولویت آنان ضمن وفاداری صادقانه به اصول الهی نظام اسلامی ، مردم داری و توجه تخلف ناپذیر به اصل عدالت محوری حکومت در اسلام و به قناعت و پایبندی به قانون و دلبندی .به ملت که صاحب اصلی همه ی کشور است باشد و هرگز سهم عادلانه ی زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه ی ملت را که با وفا داری خود ستون استوار کشور و نظام را تشکیل می دهد در ثروتهای ملی هرگز منکر نشوند و تامین و تضمین زندگی سر افرازانه را برای همه ی آحاد این ملت شریف علی وار با تصویب قوانین علمی کار آمد شفاف الزامی در راس همه ی اولویتهای وظیفه نمایندگی خویش قرار دهند.