آیت الله مکارم شیرازی: برای مقابله با کرونا حدیث کسا و زیارت عاشورا بخوانید


مصیح علینژاد با پخش بخشی از بیانات آیت‌الله مکارم شیرازی در صدای آمریکا، مدعی شد که ایشان برای مقابله با کرونا توصیه به خواندن حدیث کساء نموده‌اند چرا که خواندن این حدیث کار هزاران دارو را میکند!

این درحالی است که آیت الله مکارم ضمن توصیه به مردم برای جدی گرفتن مسائل پزشکی و توصیه‌های بهداشتی، از آنها خواسته برای حفظ آرامش و روحیه خود زیارت عاشورا و حدیث کساء بخوانند


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)