پرستار بیماران کرونایی: مادرم گفت شیرم را حلالت نمی‌کنم اگر...


اگر کسی بگوید پرستاران پول میگیرند تا همین کار را بکنند کسی این حرف رو قبول میکنه!؟
مدافعان امروز سلامت همان مدافعان امنیت و وطن دیروز هستند


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر