جدال با کرونا


جدای از آنچه که دست های آلوده در فضای مجازی و رسانه های معاند قصد بهره برداری از این ویروس منحوس را دارند، و ضربه ای که از این طریق می خواهند بر افکار عمومی و نظام وارد سازند باید گفت که واقعیت آن است که ویروس کرونا یک بیماری واگیردار است که وارد کشور شده و تعدادی از هموطنانمان را بیمار نموده اما باید برای نابودی آن مقهور فضا سازی نشد و جوانمردانه در این کارزار ایستاد...+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)