ولیعهد عربستان سعودی دشمنِ امام زمان است!


چرا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 450 میلیون دلار پرداخته تا یکی از تابلوهای منصوب به داوینچی را در مالکیت خود داشته و آن را در سرزمین عربستان که مکه در آن قرار دارد به نمایش بگذارد؟ راز این خرید گران به نام این تابلو باز می گردد این تابلو منجی جهان نام دارد! بن سلمان می خواهد این چهره غیر واقعی را به عنوان منجی آخرالزمان به مسلمانان معرفی کند!+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر