جنگ تبلیغاتی علیه ایران درمورد مقابله با کرونا


وقتی می گوییم جنگ روانی تمام عیار و رسانه ای علیه ایران از چه حرف میزنیم؟!


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر