شنود تلفنی اطلاعات سپاه از تلفن روحانی


حسن روحانی مجری دستئرات سازمان mi6 انگلستان که توسط اطلاعات سپاه شنود تلفنی شد

سخنران: جواد کریمی قدوسی


+ 
98

- 
5

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)