مراحل ظهور و نقش بشر


استاد #رائفی_پور


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • چرا بشر دین داری و مذهب داری را جدی نمی گیرد
  ---
  اگر بشر تعریف دقیقی قرآنی وعقلی از معنای دین داری و مذهب داری را نداشته باشد...
  و اگر ضرورتهای دین داری و مذهب داری را با شناخت علل قرآنی و عقلی چرایی وجوب دین داری و مذهب داری درست نشناسد...
  و اگر بشر این معانی را بطور نظام مند ساده و گویا و منطقی آن چنان که خدا خواسته در ذهن خود جای نداده باشد او هرگز دین داری ومذهب داری را جدی نخواهد گرفت...
  و اگر بشر این ارزشها را در ذهن خود بگونه ای نهادینه و زوال ناپذیر نداشته باشد هرگز به دین داری و مذهب داری پایبند نخواهد ماند.
  شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی در آیات محکم و مفصل قرآن این معانی و علل و عوامل و ضرورتها را با تمام حد و مرزها و بایدها و نبایدهای آنها بگونه ای آشکار و سرنشت نشین بیان کرده اند.

 • چرا بشر دین داری و مذهب داری را جدی نمی گیرد
  ---
  اگر بشر تعریف دقیقی قرآنی وعقلی از معنای دین داری و مذهب داری را نداشته باشد...
  و اگر ضرورتهای دین داری و مذهب داری را با شناخت علل قرآنی و عقلی چرایی وجوب دین داری و مذهب داری درست نشناسد...
  و اگر بشر این معانی را بطور نظام مند ساده و گویا و منطقی آن چنان که خدا خواسته در ذهن خود جای نداده باشد او هرگز دین داری ومذهب داری را جدی نخواهد گرفت...
  و اگر بشر این ارزشها را در ذهن خود بگونه ای نهادینه و زوال ناپذیر نداشته باشد هرگز به دین داری و مذهب داری پایبند نخواهد ماند.
  شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی در آیات محکم و مفصل قرآن این معانی و علل و عوامل و ضرورتها را با تمام حد و مرزها و بایدها و نبایدهای آنها بگونه ای آشکار و سرنشت نشین بیان کرده اند.

 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • سخن از احکام و اعتقادات دین الهی حق چه کسانی است؟
  ---
  چون وحی اصیل الهی به پیامبران که نسبت به پیامبر اسلام در قرآن تجلی و تجسم یافته قانون اساسی همهه ی ادیان آسمانی است هر سخنی در باره احکام و اعتقادات دین می باید با آکاهی کامل از ملاکها و معیارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ و حیانی دین داری انجام گیرد.
  هر سخنی در باره دین اگر بدون آگاهی کامل به ملاکها و معیارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای وحیانی مذکور انجام گیرد بنا به حکم خداوند در قرآن بیهوده گویی و سنگ اندازی در تاریکی و پای گذاشتن بر لبه پرتگاه است.
  شیطان پلید با هدف گمراه کردن بشر وانداختن او در جهنم این پرتگاه را گسترانده است.
  بنا به آیات محکم و مفصل بسیاری در قرآن خدواوند یکتا حکیم و دانای مطلق از بدو آفرینش بشر ، او را از گرفتار شدن به این پرتگاه هلاکت بار و از غفلت و نادانی و از خرد گریزی و خود بزرگ بینی و از افتادن در دام شیطان هشدار داده است « يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ »﴿آیه ۲۷ سوره أعراف﴾.

 • سخن از احکام و اعتقادات دین الهی حق چه کسانی است؟
  ---
  چون وحی اصیل الهی به پیامبران که نسبت به پیامبر اسلام در قرآن تجلی و تجسم یافته قانون اساسی همهه ی ادیان آسمانی است هر سخنی در باره احکام و اعتقادات دین می باید با آکاهی کامل از ملاکها و معیارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ و حیانی دین داری انجام گیرد.
  هر سخنی در باره دین اگر بدون آگاهی کامل به ملاکها و معیارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای وحیانی مذکور انجام گیرد بنا به حکم خداوند در قرآن بیهوده گویی و سنگ اندازی در تاریکی و پای گذاشتن بر لبه پرتگاه است.
  شیطان پلید با هدف گمراه کردن بشر وانداختن او در جهنم این پرتگاه را گسترانده است.
  بنا به آیات محکم و مفصل بسیاری در قرآن خدواوند یکتا حکیم و دانای مطلق از بدو آفرینش بشر ، او را از گرفتار شدن به این پرتگاه هلاکت بار و از غفلت و نادانی و از خرد گریزی و خود بزرگ بینی و از افتادن در دام شیطان هشدار داده است « يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ »﴿آیه ۲۷ سوره أعراف﴾.

 • هدف پلید من در آوردی پروران و خرافه گستران بنام تشیع چیست؟؟؟!!!
  ---
  حذف روشنگریهای قرآنی و عقلی از روی اخبار و موضوعات ذی ربط که با هدف خدا پسندانه ساختن دین داری و مذهب داری مردم ارسال می شوند توهین و دهن کجی به خدا و قرآن و توهین به پیامبر و اهل بیت آن حضرت و مذهب قرآنی تشیع و صاحبان مطهر این مذهب است که از حذف کنندگان این روشنگریها بیزارند و آنان را که با دهن کجی به هشدارهای قرآنی به ادامه ی من در آوردی پروری و خرافه گستری اصرار می ورزند بی تردید نفرین می کنند.
  من در آوردی پروری و خرافه گستری بنام دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر بنفع صهیونیستها و وهابیون و استکبار جهانی است که دشمنی سر سختانه با مذهب قرآنی تشیع دارند و می خواهند این مذهب را در جهان اسلام بد نام و منفور و منزوی سازند.
  صهیونیستهای ضد بشر با کمک وهابیون متحجر احمق و با تبانی با مزدوران دین فروش که در لباس دین شناسی به ترویج کاسبی حرام دین و مذهب فروشی خود می پردازند با هر وسیله ای به دامن زدن به این من در آوردی پروری و خرافه گستری ادامه می دهند.
  ادادمه ی این توطئه پلید علیه مذهب تشیع نیز برای بد نام سازی و منفور و منزوی ساختن مقاومت اسلامی پیرو این مذهب در جهان اسلام انجام می گیرد.
  این توطئه و دسیسه ی خبیث صهیونیستی و استکباری و وهابی با تضعیف و منفور ساختن شیعیان جاده را برای چپاول گری ثروتهای مسلمانان توسط صهیونیستها و مستکبران قلدر ددمنش در جهان اسلام فراخ باز می گذارد.
  اگر پیروان صدوق مذهب تشیع خود را با آگاهی به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای دین داری و مذهب داری اصیل قرآنی که در دست رس همگان است مسلح می ساختند هرگز فریب توطئه گران دسیسه چین دروغ گو را نمی خوردند و در دام توطئه های پلید دشمنان دین و مذهب نمی افتادند که سر انجام ناخواسته و ندانسته خود نیز با این دشمنان دغل باز شیاد و مزدوران روحانی نمای پلید این دشمنان در بدنام و منفور کردن مذهب تشیع با ترویج من در آوردیها و خرافات شریک شوند.
  قرنها است شیادان دین فروش و مذهب فروش با انگهای پیروی از معاویه و یزید و خوارج و سلفیهای تکفیری و وهابیت منحرف ، برای پیاده کردن اهداف شیطانی اربابان طاغوتی و مستکبر و صهیونیستی خویش با ترفندهای گوناگون مردم و بویژه شیعیان صدوق و پاک دل اهل بیت پیامبر را از شناختهای محکم و مفصل اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی دور نگه می دارند.
  این شیادان با وارونه ساختن معنای حدیث شریف ثقلین بنفع اهداف پلید دنیا پرستی خود با تزریق من در آوردیها وخرافات ساخته و پرداخته ذهن معیوب خویش بنام دین و مذهب در تضاد بامحکمات مفصل قرآن ، اهل بیت مظلوم پیامبر را که خادمان و فا دار و جان نثار دفاع از احکام و اعتقادات قرآنی دین خدا بودند در چشمان واذهان مسلمانان جهان بد نام و منفور ساخته اند.

 • هدف پلید من در آوردی پروران و خرافه گستران بنام تشیع چیست؟؟؟!!!
  ---
  حذف روشنگریهای قرآنی و عقلی از روی اخبار و موضوعات ذی ربط که با هدف خدا پسندانه ساختن دین داری و مذهب داری مردم ارسال می شوند توهین و دهن کجی به خدا و قرآن و توهین به پیامبر و اهل بیت آن حضرت و مذهب قرآنی تشیع و صاحبان مطهر این مذهب است که از حذف کنندگان این روشنگریها بیزارند و آنان را که با دهن کجی به هشدارهای قرآنی به ادامه ی من در آوردی پروری و خرافه گستری اصرار می ورزند بی تردید نفرین می کنند.
  من در آوردی پروری و خرافه گستری بنام دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر بنفع صهیونیستها و وهابیون و استکبار جهانی است که دشمنی سر سختانه با مذهب قرآنی تشیع دارند و می خواهند این مذهب را در جهان اسلام بد نام و منفور و منزوی سازند.
  صهیونیستهای ضد بشر با کمک وهابیون متحجر احمق و با تبانی با مزدوران دین فروش که در لباس دین شناسی به ترویج کاسبی حرام دین و مذهب فروشی خود می پردازند با هر وسیله ای به دامن زدن به این من در آوردی پروری و خرافه گستری ادامه می دهند.
  ادادمه ی این توطئه پلید علیه مذهب تشیع نیز برای بد نام سازی و منفور و منزوی ساختن مقاومت اسلامی پیرو این مذهب در جهان اسلام انجام می گیرد.
  این توطئه و دسیسه ی خبیث صهیونیستی و استکباری و وهابی با تضعیف و منفور ساختن شیعیان جاده را برای چپاول گری ثروتهای مسلمانان توسط صهیونیستها و مستکبران قلدر ددمنش در جهان اسلام فراخ باز می گذارد.
  اگر پیروان صدوق مذهب تشیع خود را با آگاهی به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای دین داری و مذهب داری اصیل قرآنی که در دست رس همگان است مسلح می ساختند هرگز فریب توطئه گران دسیسه چین دروغ گو را نمی خوردند و در دام توطئه های پلید دشمنان دین و مذهب نمی افتادند که سر انجام ناخواسته و ندانسته خود نیز با این دشمنان دغل باز شیاد و مزدوران روحانی نمای پلید این دشمنان در بدنام و منفور کردن مذهب تشیع با ترویج من در آوردیها و خرافات شریک شوند.
  قرنها است شیادان دین فروش و مذهب فروش با انگهای پیروی از معاویه و یزید و خوارج و سلفیهای تکفیری و وهابیت منحرف ، برای پیاده کردن اهداف شیطانی اربابان طاغوتی و مستکبر و صهیونیستی خویش با ترفندهای گوناگون مردم و بویژه شیعیان صدوق و پاک دل اهل بیت پیامبر را از شناختهای محکم و مفصل اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی دور نگه می دارند.
  این شیادان با وارونه ساختن معنای حدیث شریف ثقلین بنفع اهداف پلید دنیا پرستی خود با تزریق من در آوردیها وخرافات ساخته و پرداخته ذهن معیوب خویش بنام دین و مذهب در تضاد بامحکمات مفصل قرآن ، اهل بیت مظلوم پیامبر را که خادمان و فا دار و جان نثار دفاع از احکام و اعتقادات قرآنی دین خدا بودند در چشمان واذهان مسلمانان جهان بد نام و منفور ساخته اند.

 • مدافعان من در آوردیها و خرافات متضاد با قرآن وعقل از جرگه ی مؤمنان خارج اند
  ---
  هر کس با نادیده گرفتن هشدارهای فراوان قرآن کریم به ترویج مطالب ضد قرانی و ضد عقلی بی پایه بنفع من در آوردیها و خرافات که منفور ترین چیز نزد خداوند اند بپردازد و برای حفظ آبروی خرافه گسترهای من در آوردی ساز که به هیچ ملاک و معیار قرآنی و عقلی تشخیص سره از ناسره ی احادیث و روایات اعتراف ندارند ؛ با روشنگریهای قرآنی و عقلی دشمنی کند و با حذف و نابود سازی این روشنگریها ضدیت خود با خدا و پیامر و اهل بیت آن حضرت و ضدیت با دین و قرآن را آشکار سازد از مشمول شدن به خشم خداوند قهار یکتا گریز و راه فرار نخواهد داشت و از جرگه مؤمنان خارج است.
  من در آوردی سازی و خرافه گستری و پیروی از من در آوردی سازان خرافه گستر دشمن خدا هرگز نشانه ی ولایت مداری و مودت پیامبر و اهل بیت آن حضرت نیست و معنای مودت و ولایت مداری را لوث و بدنام و منفور می سازد: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ﴿آیه ۲۲ سوره مجادله﴾.

 • مدافعان من در آوردیها و خرافات متضاد با قرآن وعقل از جرگه ی مؤمنان خارج اند
  ---
  هر کس با نادیده گرفتن هشدارهای فراوان قرآن کریم به ترویج مطالب ضد قرانی و ضد عقلی بی پایه بنفع من در آوردیها و خرافات که منفور ترین چیز نزد خداوند اند بپردازد و برای حفظ آبروی خرافه گسترهای من در آوردی ساز که به هیچ ملاک و معیار قرآنی و عقلی تشخیص سره از ناسره ی احادیث و روایات اعتراف ندارند ؛ با روشنگریهای قرآنی و عقلی دشمنی کند و با حذف و نابود سازی این روشنگریها ضدیت خود با خدا و پیامر و اهل بیت آن حضرت و ضدیت با دین و قرآن را آشکار سازد از مشمول شدن به خشم خداوند قهار یکتا گریز و راه فرار نخواهد داشت و از جرگه مؤمنان خارج است.
  من در آوردی سازی و خرافه گستری و پیروی از من در آوردی سازان خرافه گستر دشمن خدا هرگز نشانه ی ولایت مداری و مودت پیامبر و اهل بیت آن حضرت نیست و معنای مودت و ولایت مداری را لوث و بدنام و منفور می سازد: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ﴿آیه ۲۲ سوره مجادله﴾.

 • چرا پیشگوییهای فرا طبیعی بشر هیچ پایه ی حقیقی ندارند
  ---
  خبر از غیب ما ورای طبیعت و تعیین اعتقاد برای هر دین آسمانی و مذاهب برخاسته از این دین منحصر به خداوند است.
  چون خداوند تنها آفریننده جهان هستی و تنها آگاه به تمام جزئیات و کلیات حقایق این جهان است باید از راه وحی بی خدشه مستقیما از جانب او به پیامبران ابلاغ کردد.
  آیات صریح محکم و مفصل فراوان قرآن کریم تاکید می کنند خداوند در زمینه آگاهی به غیب و تعیین اعتقادات دینی و مذهبی هیچ همتا یا رقیبی ندارد و هر غیب و اعتقادی که خارج از وحی بی خدشه ی آسمانی به پیامبران و اولیای خدا نسبت داده شود مخدوش به جعل و دروغ است و سرچشمه ای در منافع و بهره جوییهای گوناگون بشر غیر متصل به وحی دارد.
  بجز اندک موارد جزئی که خداوند از حقابق غیب خود برای پیامبران در راستای تایید رسالت آسمانی آنان فاش نموده بشر حتی پیامبران مستقل از وحی آشکار خداوند که در کتابهای آسمانی تایید شده است هیچ دست رسی دیگری به غیب ندارد.
  وحی الهی که پس از رحلت پیامبر اسلام از بشر دریغ گردید ثابت می کند که پیشگوییها غیبی و اعتقاداتی که پس از این رحلت رواج یافته اند چون با آیات محکم و مفصل قرآن و با اصول استدلال عقلی غیر قابل اثبات اند ، نسبت این اعتقادات وغیب گوییها به بندگان مقرب از جمله پیامبر و اهل بیت آن حضرت مخدوش به جعل و دروغ است.
  ترویج پیشگوییهای غیبی آخر الزمانی توسط بشر که با وحی الهی بیگانه و از این وحی بریده است بجز سوژه سازی برای داغ نگه داشتن کاسبی حرام دین فروشان مذهب فروش در تضاد با قرآن و عقل هزاران سال است بجز کمک به کاسبهای حرام خور هیچ دردی را برای جوامع بشری دوا نکرده و هیچ چیزی را نتوانسته اثبات کند.
  چون قرآن کریم پیشگویی را سنگ اندازی در تاریکی نامیده : « سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا » ﴿آیه ۲۲ سوره کهف﴾ ، و حتی پیامبر را از پیگری مسایل غیب که آگاهی وحیانی به آنها ندارد منع کرده است:« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا »﴿آیه ۳۶ سوره اسراء﴾ ، مخالفت با این فرمان قرآنی خداوند و اصرار بر این مخالفت گناه کبیره به شمار می آید و آخر عاقبت بشر را تباه می کند و در قیامت مجازات نابخشودنی خواهد داشت.

 • چرا پیشگوییهای فرا طبیعی بشر هیچ پایه ی حقیقی ندارند
  ---
  خبر از غیب ما ورای طبیعت و تعیین اعتقاد برای هر دین آسمانی و مذاهب برخاسته از این دین منحصر به خداوند است.
  چون خداوند تنها آفریننده جهان هستی و تنها آگاه به تمام جزئیات و کلیات حقایق این جهان است باید از راه وحی بی خدشه مستقیما از جانب او به پیامبران ابلاغ کردد.
  آیات صریح محکم و مفصل فراوان قرآن کریم تاکید می کنند خداوند در زمینه آگاهی به غیب و تعیین اعتقادات دینی و مذهبی هیچ همتا یا رقیبی ندارد و هر غیب و اعتقادی که خارج از وحی بی خدشه ی آسمانی به پیامبران و اولیای خدا نسبت داده شود مخدوش به جعل و دروغ است و سرچشمه ای در منافع و بهره جوییهای گوناگون بشر غیر متصل به وحی دارد.
  بجز اندک موارد جزئی که خداوند از حقابق غیب خود برای پیامبران در راستای تایید رسالت آسمانی آنان فاش نموده بشر حتی پیامبران مستقل از وحی آشکار خداوند که در کتابهای آسمانی تایید شده است هیچ دست رسی دیگری به غیب ندارد.
  وحی الهی که پس از رحلت پیامبر اسلام از بشر دریغ گردید ثابت می کند که پیشگوییها غیبی و اعتقاداتی که پس از این رحلت رواج یافته اند چون با آیات محکم و مفصل قرآن و با اصول استدلال عقلی غیر قابل اثبات اند ، نسبت این اعتقادات وغیب گوییها به بندگان مقرب از جمله پیامبر و اهل بیت آن حضرت مخدوش به جعل و دروغ است.
  ترویج پیشگوییهای غیبی آخر الزمانی توسط بشر که با وحی الهی بیگانه و از این وحی بریده است بجز سوژه سازی برای داغ نگه داشتن کاسبی حرام دین فروشان مذهب فروش در تضاد با قرآن و عقل هزاران سال است بجز کمک به کاسبهای حرام خور هیچ دردی را برای جوامع بشری دوا نکرده و هیچ چیزی را نتوانسته اثبات کند.
  چون قرآن کریم پیشگویی را سنگ اندازی در تاریکی نامیده : « سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا » ﴿آیه ۲۲ سوره کهف﴾ ، و حتی پیامبر را از پیگری مسایل غیب که آگاهی وحیانی به آنها ندارد منع کرده است:« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا »﴿آیه ۳۶ سوره اسراء﴾ ، مخالفت با این فرمان قرآنی خداوند و اصرار بر این مخالفت گناه کبیره به شمار می آید و آخر عاقبت بشر را تباه می کند و در قیامت مجازات نابخشودنی خواهد داشت.

 • نظر: *

 • مهمان 98/12/25 ساعت 20:49

  اللّهم عجّل لولیّک الفرج

 • مهمان 98/12/25 ساعت 18:24

  دشمنان خدا و پیامبر و اهل بیت کیستند؟؟؟!!!
  ---
  سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند که سایتهای خبری و مداحان و شاعران و وعاظ و اکثریت خطبای منبر بی هیچ دلیل اثبات پذیر از قرآن و عقل و در تضاد با قرآن و اصول استدلال عقلی از مروجان پر و پا قرص آن شده اند بزرگترین ظلم و دشمنی علیه خدا و دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت آن حضرت است و مروجان آن بحکم قرآن مشمول نفرین الهی هستند.

 • آیدی مهمان ، یا بیسوادی یا مزدور ، هیچ مسلمان شیعه ای غیر از خدا رو نمی پرستد و قرآن را فرموده های خدا از طریق محمد به دست ما رسیده الباقیش رو تو و امثال تو میسازن ، تو اگه یک آدم خوب توی اقوامت باشه بی احترامی میکنی ؟ و آیا هر چه انسانی کامل باشه بیشتر به او احترام نمیکنی ؟ و بعد به فرزندان اوو نیز همچنین ، ما هم علی ، فاطمه ، حسن ، حسین سالار شهیدان وو الاخر رو حرمت داریم و چون سراسر بزرگی بودند با احترام و تکریم مینگریم ، با ابوبکر و عمر و عثمان شما هم کاری نداریم خوب شد ضمنا نه یکهفته که تمام سال را با شما در وحدت بسر میبریم چون از روی نا آگاهی حرف میزنی و اگر بیماری خدا شفایت دهد انشاالله

 • تغییر نام و عنوان ، حقیقت منفور رقیب سازی برای خداوند یکتا را نمی پوشاند
  ---
  تقسیم ویژگیهای منحصر به خداوند میان بندگان مقرب و تصور وجود چنین ویژگیهایی در این بندگان و اصرار بر این تصور پوچ که هیچ دلیلی از آیات محکم و مفصل قرآن و از اصول متین استدلال عقلی نیست که آن را تایید کند هر چه نام و عنوان وبهانه برای مستتر کردن این تقسیم و فریب افکار عمومی بگذاریم و ادعا کنیم که در این تقسیم هیچ معنای رقیب سازی برای خداوند نیست هیچ چیزی از حقیقت منفور این رقیب سازی را تغییر نمی دهد.
  همه ی تلاشهای مذبوحانه توجیهی برای پرده گذاشتن روی حقیقت منفور تقسیم از مصادیق کامل بی شک و بی شبهه ی همه ی این آیات محکم و مفصل ی قرآنی که لفظ « اندادا » در آنها آمده و نیز این آیات هستند: « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ... » ﴿آیات ۹ تا۲۰ سوره بقره﴾.

 • مهمان 98/12/25 ساعت 18:24

  دشمنان خدا و پیامبر و اهل بیت کیستند؟؟؟!!!
  ---
  سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند که سایتهای خبری و مداحان و شاعران و وعاظ و اکثریت خطبای منبر بی هیچ دلیل اثبات پذیر از قرآن و عقل و در تضاد با قرآن و اصول استدلال عقلی از مروجان پر و پا قرص آن شده اند بزرگترین ظلم و دشمنی علیه خدا و دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت آن حضرت است و مروجان آن بحکم قرآن مشمول نفرین الهی هستند.

 • تغییر نام و عنوان ، حقیقت منفور رقیب سازی برای خداوند یکتا را نمی پوشاند
  ---
  تقسیم ویژگیهای منحصر به خداوند میان بندگان مقرب و تصور وجود چنین ویژگیهایی در این بندگان و اصرار بر این تصور پوچ که هیچ دلیلی از آیات محکم و مفصل قرآن و از اصول متین استدلال عقلی نیست که آن را تایید کند هر چه نام و عنوان وبهانه برای مستتر کردن این تقسیم و فریب افکار عمومی بگذاریم و ادعا کنیم که در این تقسیم هیچ معنای رقیب سازی برای خداوند نیست هیچ چیزی از حقیقت منفور این رقیب سازی را تغییر نمی دهد.
  همه ی تلاشهای مذبوحانه توجیهی برای پرده گذاشتن روی حقیقت منفور تقسیم از مصادیق کامل بی شک و بی شبهه ی همه ی این آیات محکم و مفصل ی قرآنی که لفظ « اندادا » در آنها آمده و نیز این آیات هستند: « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ... » ﴿آیات ۹ تا۲۰ سوره بقره﴾.

 • شیاد مفت خور دین فروش!!! با چه دلیل می خواهی اباطیل اثبات ناپذیر خود را در ضدیت با قرآن و عقل در اذهان مردم نا آگاه مظلوم جا بیندازی و آنان را از جاده دین خدا و مذهب قرآنی اهل بیت مطهر پیامبر منحرف سازی؟؟؟!!!

 • تغییر نام و عنوان ، حقیقت منفور رقیب سازی برای خداوند یکتا را نمی پوشاند
  ---
  تقسیم ویژگیهای منحصر به خداوند میان بندگان مقرب و تصور وجود چنین ویژگیهایی در این بندگان و اصرار بر این تصور پوچ که هیچ دلیلی از آیات محکم و مفصل قرآن و از اصول متین استدلال عقلی نیست که آن را تایید کند هر چه نام و عنوان وبهانه برای مستتر کردن این تقسیم و فریب افکار عمومی بگذاریم و ادعا کنیم که در این تقسیم هیچ معنای رقیب سازی برای خداوند نیست هیچ چیزی از حقیقت منفور این رقیب سازی را تغییر نمی دهد.
  همه ی تلاشهای مذبوحانه توجیهی برای پرده گذاشتن روی حقیقت منفور تقسیم از مصادیق کامل بی شک و بی شبهه ی همه ی این آیات محکم و مفصل ی قرآنی که لفظ « اندادا » در آنها آمده و نیز این آیات هستند: « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ... » ﴿آیات ۹ تا۲۰ سوره بقره﴾.