ناگفته های جنجالی از مجلس | پایان بی تدبیری


مجموعه چند قسمتی از ناگفته های مجلس شورای اسلامی و #شفافیت آن+ 
26

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • شورای عالی قضایی به ملت پاسخ دهد
  ---
  اثر منفی زیان بار بی تدبیری مجلسیان علیه یک ملت با بیش از هشتاد میلیون جمعیت بگونه ای آشکار و با اصرار در طول یک دوره ی چهار ساله آسیب و زیانهای کلان مادی و معنوی تحمیل این ملت کرده و مال و جان و داراییها و دین و مذهب و اخلاق جامعه را نشانه رفته است.
  آیا این همه تخلف و جرم آگاهانه ی عمدی کافی نیست که عوامل آسیب و زیان زیر ذره بین قوه ی قضائیه بروند و محاکمه شوند و عادلانه محکوم گردند؟؟؟!!!
  آیا اصرار مجلسیان بر آسیب رسانی عمدی به یک ملت بتناسب آسیبها و زیانهای رسیده به این ملت در قوانین و عرف دستگاه قضای ما در سطح تخلف و جرم وجنایت عمدی نیست؟؟؟!!!
  آیا شورای عالی قضایی و تمام دستگاه قضا در کشور نباید در راستای احترام به حقوق ملت و برای اثبات قانون گرایی خود در هر شرایطی بی هیچ گونه ملاحظه کاری بر حسب وظیفه ی قانونی خویش وارد رسیدگی قانونی به این همه تخلف و جرم و جنایت بشود و هر عضو خاطی مجلس را ، جهت جلو گیری از رواج فساد و تخلف و جرم و جنایت در سطوح بالای مدیریت کشور در آینده ، عادلانه محکوم نماید.

 • شورای عالی قضایی به ملت پاسخ دهد
  ---
  اثر منفی زیان بار بی تدبیری مجلسیان علیه یک ملت با بیش از هشتاد میلیون جمعیت بگونه ای آشکار و با اصرار در طول یک دوره ی چهار ساله آسیب و زیانهای کلان مادی و معنوی تحمیل این ملت کرده و مال و جان و داراییها و دین و مذهب و اخلاق جامعه را نشانه رفته است.
  آیا این همه تخلف و جرم آگاهانه ی عمدی کافی نیست که عوامل آسیب و زیان زیر ذره بین قوه ی قضائیه بروند و محاکمه شوند و عادلانه محکوم گردند؟؟؟!!!
  آیا اصرار مجلسیان بر آسیب رسانی عمدی به یک ملت بتناسب آسیبها و زیانهای رسیده به این ملت در قوانین و عرف دستگاه قضای ما در سطح تخلف و جرم وجنایت عمدی نیست؟؟؟!!!
  آیا شورای عالی قضایی و تمام دستگاه قضا در کشور نباید در راستای احترام به حقوق ملت و برای اثبات قانون گرایی خود در هر شرایطی بی هیچ گونه ملاحظه کاری بر حسب وظیفه ی قانونی خویش وارد رسیدگی قانونی به این همه تخلف و جرم و جنایت بشود و هر عضو خاطی مجلس را ، جهت جلو گیری از رواج فساد و تخلف و جرم و جنایت در سطوح بالای مدیریت کشور در آینده ، عادلانه محکوم نماید.

 • درست میگی عزیزم ، شما و امثال شما باید مثل سردار سلیمانی به همین شکل ادامه دهید شاید مردم هم یک تکانی به خودشان بدهند . تکیه کلام من بوده از سالها قبل هر کس ردیس جمهور امریکا میشد اسم اونو میاوردم بعضی مکانها در جلسات و میگفتم مثلا اوبا ما اگه در خونه منو بزنه توی خونه راهش نمیدم و میگم اشتباه اومدی ، بعد نمایندگان مجلس تا چشمشون به موگرینی افتاد با چه وضع اسف باری عکس میگرفتن ، خاک بر سرشان مثلا متدین هم هستند