دختر ایران


مستندی از دختران ایرانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا در کنار پرستاران د حال کمک هستند .



+ 
41

- 
6

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)