استاد خاتمی نژاد- ما به این روحیه نیاز داریم!


راه حلی قرآنی برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.
موسسه عصرظهور اراک
www.asre-zohur.ir


+ 
9

- 
1
ارسال در 1398/12/29 ساعت 16:56 2020-3-19 16:56:58

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر