اقتصاد وابسته، اقتصاد شكست خورده...


نگاهی کوتاه و تحلیلی به عملكرد اقتصادى دولت در سال 1398


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)