دوربین مخفی | شایعات کرونایی تو تاکسی


مردم ایران خبر سازی های رسانه های معاند را باور کرده اند یا رسانه های دغدغه مند داخلی را؟
"کار خودشونه..!"


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر