شکست آمریکا در ماجرای کرونا / بازی دو سر باخت و منجر به شکست!


تحلیلی جالب درباره فتنه کرونایی که اسرائیل و آمریکا به جان همه انداخته

استاد طائب:
آمریکا در این شرایط نه میتواند واکسن کرونا را ارائه دهد ، چون آبرویش میرود که کار آنها بوده ، نه میتواند با قرنطینه کردن صنایع و سازمان ها و زندگی اجتماعی مردمش ، در برابر اپیدمی این بیماری ، مقاومت کند! چون اقتصاد و اقتدارش با این رویه نابود میشود!

وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ


+ 
10

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر