کنایه شرکت کننده عصرجدید به مسئولین با کمک اعضای بدن


شباهت برخی مسئولین با #آپاندیس


+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر