خدا رو دوست داری؟


استاد شیخ حسین انصاریان

شاهراه محبوب شدن نزد خدا محبتی که خدا به پیروان پیامبرش دارد! دهه سوم محرم98-تهران،حسینیه هدایت


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)