اصولگراها برای جریان انقلاب خطرناک ترند یا اصلاح طلب ها؟


نفاق یا کج فهمی!!!
جریان انقلابی و درس هایی که نمیگیریم...


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)