نای و نی و کرونا


بیماری فقط جسم را خسته می کند اما روح بیماران را نمی تواند تسخیر کند، نی زدن بیمارانی برای غلبه بر کرونا+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر