نقش موثر زنجبیل اویشن در درمان کرونا


نتیجه یک تحقیق علمی و بالینی در کشورمان نشان میدهد زنجبیل و اویشن و دارچین در درمان کرونا نقش موثری دارد.


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)