ماجرای حمله آمريكا به عراق چيست؟


در پی تحرکات اخير نظاميان آمريکايی در عراق، هشدارها نسبت به ماجراجويی جديد کاخ سفيد افزايش يافته است


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)