راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود ناشی از کرونا


دکتر حجت اله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ضمن تشریح وظایف دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی معتقد است خطر تشدید رکود اقتصادی در سال ۹۹ بخاطر کرونا وجود دارد و باید جدی گرفته شود. وی از دولت می‌خواهد به دلیل ادامه دار بودن احتمالی کرونا و مقابله با تبعاتش، هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات را تقویت و دولت الکترونیک را فعال کند.+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر