نقدینگی و قیمت تکلیفی دو مشکل اصلی عمده خودرو سازان است


دبیر انجمن خودروسازان گفت: سال جدید اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و صف دلالان از بین خواهد رفت و خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مگر شعار امسال جهش تولید نیست؟
    مسئولین محترمه و محترم ؛
    اگر این نام گذاری را قبول دارید،این نقدینگی که دردست دلالان است را بطرف تولید هدایت نمائید تا ..................................................