برنامه سال ۹۸ بخش تعاون با درصد قابل قبولی تحقق یافت


معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بهبود وضع تعاونی‌ها بسیار متاثر از شرایط کشور است، ولی مجموعه برنامه‌های ما این است که یک رشد خوبی را در این زمینه داشته باشیم.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر