اگر تحول اساسی رخ ندهد، وضع کشاورزی خوب نخواهد شد


وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: من فکر می‌کنم وزارت جهادکشاورزی در بخش تولید نیازمند یک تحول اساسی و راهبردی به خصوص در مورد کالا‌های اساسی است از طرف دیگر، نقشی که باید در بازار ایفا کند را با یک ساز و کار مناسبی مجددا در اختیارش بگذارند تا بتوانند از تولید در مزرعه تا سفره مردم را سازماندهی کنند


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر