طرح ملی مسکن تاثیرگذار نیست


کارشناس مطرح بازار مسکن گفت: به نظر می‌آید با وضعیتی که الان اقتصاد ما پیدا کرده، با شدت یافتن تحریم ها، کسری بودجه قابل توجه دولت و اتفاقات بعد از کرونا که باعث کند شدن حرکت اقتصاد ایران و کاهش میزان صادرات غیر نفتی و واردات شد، سال آینده سال سختی خواهیم داشت.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر