آمریکای زیبا-۱۱ | ققنوس وال استریت


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.


+ 
4

- 
0
ارسال در 1399/1/19 ساعت 09:43 2020-4-7 09:43:17
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر