آمریکای زیبا-۱۲ | تجارت جنگ، تجارت خون


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.


+ 
5

- 
0
ارسال در 1399/1/20 ساعت 11:48 2020-4-8 11:48:08
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر