بخشش کنیم ، مثل بخشش سیدالشهدا به مخالفین خود


این روزها هوای همسایه و نیازمندان خود را داشته باشیم و به فرمان رهبر انقلاب رزمایشی بزرگ از انفاق مردمی راه بیاندازیم


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • اُستاد کی بفهمه این سخنان شما رو ، که فرق است بین بخشیدن و همه را مثل هم فرض کردن ، دشمن ، دشمن است ، اما نیازی داشت میشود بخشش کرد اما این دلیل نمیشود ساده اندیش باشیم و فرقی قائل نباشیم .