انتقاد از صدا و سیما/حیازدایی و قبح شکنی


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره انتقاد از صدا و سیما/حیازدایی و قبح شکنی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر