جهش تولید با کرونا؟!


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره جهش تولید با کرونا ؟!
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر