مقایسه فرهنگ ایرانی - اسلامی با غرب


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره مقایسه فرهنگ ایرانی - اسلامی با غرب
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر