علیرضا پناهیان | اگر مردم امیدوار شدن و بعد ظهور رخ نداد؛ مردم بی‌دین نمیشن؟


سخنرانی علیرضا پناهیان در پاسخ به یک شبهه فراگیر در مورد امیدوار کردن مردم به ظهور قریب الوقوع+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • باورهای دینی و مذهبی باید عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و اثبات پذیر باشند
  ---
  ظهور مهدی موعود حق است ؛ ولی لطفا دین شناسان وفا دار به دین خرد گرای خداوند ما را هدایت کنند!!! چگونه و با چه دلیل قاطع و قطعی و بی خدشه و انکار ناپذیر قرآنی و عقلی بنده ای را ، که هیچ اثری از او نیست و با هیچ وسیله ی باور کردنی اثبات پذیر نمی توان به او دست رسی داشت و نمی توان در قرآن هیچ ذکر و یاد روشن آشکار غیر قابل انکاری از ویژگیهای روشن شخصی و خانوادگی او پیدا کرد ، می شود با اطمینان بقیة الله فی الارضین و حجة الله الغالبة علی العالمین نامید و چگونه انبوهی از اعتقادات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ذهن بشر را در باره ی این بنده می توان به میلیاردها مردم خرد گرا باوراند؟؟؟!!!
  چگونه و با چه دلیل قطعی و قاطع بی خدشه و انکار ناپذیر برای اثبات این نام گذاری و انبوه اعتقادات سرچشمه گرفته از آن ، می توان از این نام و از انبوه بی شمار آثار و توقعات و توصیفات مردمی ساخته و پرداخته شده روی آن در محضر خداوند دانای مطلق دفاع کرد و حجت رهایی بخش آورد؟؟؟!!!
  آیا اصرار بر ترویج پیوسته ی این گونه اعتقادات ، توهین و تحقیر گستاخانه به علم و حکمت خداوند یکتا حکیم و دانای مطلق و بازیچه نشان دادن علم و حکمت مطلق یگانه ذات اقدس او در چشم جهانیان خرد گرا نیست؟؟؟!!!
  آیا ترویج این گونه اعتقادات اثبات ناپذیر بشری بنام دین و مذهب توهین به جان نثاریها و فدا کاریهای پیامبران و سایر بندگان مقرب که در راه تبلیغ دین خدا ایثار نمودند و خرافه گستر نشان دادن این مقربان خدا نیست؟؟؟!!!
  آیا در وحی اصیل و تحریف نشده ی الهی که به پیامبران خدا ارسال گردیده بویژه در قرآن کریم چنین اعتقادات اثبات ناپذیری را پیدا می کنیم که از بشر عاقل خواسته شده باشد آنها را بپذیرد و به آنها باور کند؟؟؟!!!
  هیچ باوری را اگر عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و باور پذیر نباشد نمی توان بعنوان دین خدا و مذهب حق پذیرفت.

 • فرق انتظار فرج خدا پسندانه با انتظاری که در تصور بشر است چیست؟
  ---
  انتظار فرج در زمان شدتها و مصیبتها و بلایای بزرگ بمعنای انتظار رحمت الهی با استغفار از گناهان و تعهد در محضر همه جایی خداوند به ترک معصیت و عدم بازگشت به آن با دعا و نیایش صادقانه به درگاه خداوند حاضر وناظر و توانای مطلق همراه با انجام اعمال صالحه ی خداپسندانه برای ایجاد گشایش و رفع بلا و آسان سازی مصیبتها در دین توصیه شده است.
  انتظار و توقع فرج در ظهور بنده ای که بی تردید توانی فرا تر از توان توصیف شده ی پیامبران در قرآن برای او تعیین نگردیده و با هیچ اصل عقلی و منطقی قابل اثبات نیست نمی تواند پایه دینی اصیل در وحی الهی ازجانب خداوند داشته باشد.
  این گونه انتظار چون همواره در معرض سوء استفاده ی دین فروشان و مذهب فروشان شیاد قرار دارد هرگز باهیچ دلیلی قابل باور نیست که از جانب خداوند حکیم مطلق در دین الهی توصیه شده باشد بلکه ساخته و پرداخته اندیشه های ناقص ذهن بشر است.
  ---
  گرامی داشت کدام آیین دینی با انجام کارها و مراسم و مناسک و شعایر من در آوردی خرافه آلود با هدر دادن اموال و داراییها بی هیچ گونه بازده مثبت و سازنده که توسط بشر انجام می گیرد در کجای قرآن توصیه شده و با کدام دلیل عقلی قابل اثبات و پذیرفتنی است؟؟؟!!!

 • فرق انتظار فرج خدا پسندانه با انتظاری که در تصور بشر است چیست؟
  ---
  انتظار فرج در زمان شدتها و مصیبتها و بلایای بزرگ بمعنای انتظار رحمت الهی با استغفار از گناهان و تعهد در محضر همه جایی خداوند به ترک معصیت و عدم بازگشت به آن با دعا و نیایش صادقانه به درگاه خداوند حاضر وناظر و توانای مطلق همراه با انجام اعمال صالحه ی خداپسندانه برای ایجاد گشایش و رفع بلا و آسان سازی مصیبتها در دین توصیه شده است.
  انتظار و توقع فرج در ظهور بنده ای که بی تردید توانی فرا تر از توان توصیف شده ی پیامبران در قرآن برای او تعیین نگردیده و با هیچ اصل عقلی و منطقی قابل اثبات نیست نمی تواند پایه دینی اصیل در وحی الهی ازجانب خداوند داشته باشد.
  این گونه انتظار چون همواره در معرض سوء استفاده ی دین فروشان و مذهب فروشان شیاد قرار دارد هرگز باهیچ دلیلی قابل باور نیست که از جانب خداوند حکیم مطلق در دین الهی توصیه شده باشد بلکه ساخته و پرداخته اندیشه های ناقص ذهن بشر است.

 • فرق انتظار فرج خدا پسندانه با انتظاری که در تصور بشر است چیست؟
  ---
  انتظار فرج در زمان شدتها و مصیبتها و بلایای بزرگ بمعنای انتظار رحمت الهی با استغفار از گناهان و تعهد در محضر همه جایی خداوند به ترک معصیت و عدم بازگشت به آن با دعا و نیایش صادقانه به درگاه خداوند حاضر وناظر و توانای مطلق همراه با انجام اعمال صالحه ی خداپسندانه برای ایجاد گشایش و رفع بلا و آسان سازی مصیبتها در دین توصیه شده است.
  انتظار و توقع فرج در ظهور بنده ای که بی تردید توانی فرا تر از توان توصیف شده ی پیامبران در قرآن برای او تعیین نگردیده و با هیچ اصل عقلی و منطقی قابل اثبات نیست نمی تواند پایه دینی اصیل در وحی الهی ازجانب خداوند داشته باشد.
  این گونه انتظار چون همواره در معرض سوء استفاده ی دین فروشان و مذهب فروشان شیاد قرار دارد هرگز باهیچ دلیلی قابل باور نیست که از جانب خداوند حکیم مطلق در دین الهی توصیه شده باشد بلکه ساخته و پرداخته اندیشه های ناقص ذهن بشر است.