استاد خاتمی نژاد - امان از حرف مردم.


خشنودی مردم را نمی توان بدست آورد و زبان آنها را نمی توان بست.

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر