نه هجمه به سخنگو را می‌پسندم، نه هجمه به سفیر چین


«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت:‌ای کاش کسی که اول این حرف را زد به عواقب حرفش فکر می‌کرد و‌ای کاش سفیر محترم چین هم کمی خودداری می‌کرد و سکوت می‌کرد و هردو در فضای مجازی کار خوبی نبود.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر